Samenwerking voor innovatieve

zorg- en welzijnsconcepten

Samenwerking ziekenhuizen

Gedreven door het gezamenlijk doel om de regionale gezondheidszorg te verbeteren, initieert NOEL samen met de twee ziekenhuizen in de regio, het Radboudumc en het CWZ, het NOEL – Ziekenhuizen overleg. In oktober 2018 is de gezamenlijk visie en intentie bekrachtigd door de ondertekening van het waardendocument.

Tijdens de bijeenkomsten bespreken de partijen knelpunten in de transmurale zorg en verkennen zij mogelijkheden voor verdere samenwerking.  “Door de ondertekening van het waardendocument hebben we bekrachtigd nog meer samen op te trekken. Zo kunnen we de innovatieve uitstraling van onze regio verder versterken” vertelt Henk Schers, huisarts, onderzoeker aan het Radboudumc en tevens voorzitter van NOEL. De komende tijd werken we verder aan een regionale kijk op en aanpak van gezamenlijke thema’s.

Met name thema’s als netwerkzorg, preventie en innovatie in brede zin staan centraal.” Niet alleen op papier, maar vooral heel concreet door innovatieve zorg- en welzijnsconcepten in gezamenlijkheid op te pakken. Daarin wordt de bestuurlijke overlegtafel ondersteunt door coördinatoren vanuit NOEL, het Radboudumc en het CWZ. Het NOEL – Ziekenhuizen overleg vindt twee keer per jaar plaats. De coördinatoren komen vaker samen.

“Door regelmatig overleg over en concrete uitwerking van onze gedeelde ambities en projecten willen we graag dé innovatieve regio voor persoonsgerichte en integrale zorg in Nederland te worden,” stelt Henk.