Samenwerking voor innovatieve

zorg- en welzijnsconcepten

Samenwerking ziekenhuizen

Gedreven door het gezamenlijk doel om de regionale gezondheidszorg te verbeteren, organiseerde NOEL samen met vertegenwoordigers van twee ziekenhuizen in de regio het Radboudumc en het CWZ eind november een visiebijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst deelden de partijen elkaars visies en de mogelijkheden voor verdere samenwerking. “Er is ontzettend veel overlap” vertelt Henk Schers, huisarts, onderzoeker aan het Radboudumc en tevens voorzitter van NOEL. “We hebben afgesproken om nog meer samen op te trekken, zodat we de innovatieve uitstraling van onze regio verder versterken. De komende tijd zullen we verder werken aan een regionale kijk op gezamenlijke thema’s. Met name thema’s als netwerkzorg, preventie en innovatie in brede zin staan centraal.” Niet alleen op papier, maar vooral heel concreet door innovatieve zorg- en welzijnsconcepten in gezamenlijkheid op te pakken.

“Door regelmatig overleg over en concrete uitwerking van onze gedeelde ambities en projecten willen we graag dé innovatieve regio voor persoonsgerichte en integrale zorg in Nederland te worden,” stelt Henk. Voor de zomer wordt een aantal plannen verder uitgewerkt. We houden u onder andere op de hoogte via deze website.