- 26 mei 2017 -

ZZG zorggroep en NOEL: over de meerwaarde en het ontstaan

Voor Dick Herfst, voorzitter van de Raad van Bestuur van ZZG zorggroep, is het klip en klaar: goede zorg in de thuissituatie, de klok rond, vraagt een samenhangende eerstelijnszorg. Daarom zit ZZG zorggroep ook in het netwerk Regio Nijmegen op één lijn (NOEL). We vroegen hem naar het ontstaan en de meerwaarde ervan, ook voor zijn organisatie.

“Het zinnig en doelmatig samenwerken van alle partijen rond een cliënt, daar gaat het om. Al in 2012 zijn we met collega-zorg- en welzijnsorganisaties gaan praten over hoe we dat het best kunnen doen. Dat leidde in 2014 tot NOEL. We delen één visie, houden elkaar scherp en geven met NOEL eenduidig aan wat we kunnen in de thuissituatie en in de wijk als aanspreekpunt voor partijen als zorgverzekeraars, gemeenten en ziekenhuizen. En we werken continu aan verbetering van onze zorg.”

Meerwaarde voor ZZG zorggroep

“Als ZZG zorggroep bieden wij beschermd en beschut wonen in drie gemeentes in de regio, in het ZZG Herstelcentrum leveren we revalidatie- en herstelzorg en in de hele regio wijkverpleging. Voor dat laatste zijn onze natuurlijke samenwerkingspartners het maatschappelijk en het welzijnswerk, de GGD en – als hele belangrijke – de huisarts. Vanuit de vraag van de cliënt komen onze wijkverpleegkundigen vaak met hen in aanraking. Goede afstemming is dan cruciaal, net als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. NOEL maakt dat gemakkelijker en daardoor kunnen we de cliënt in zijn eigen context en kracht beter bijstaan. NOEL ondersteunt ook (wijk)projecten en organiseert regelmatig uitwisselingsbijeenkomsten voor alle professionals van de betrokken partners. Verder bepalen we binnen NOEL elk jaar speerpunten waaraan we gezamenlijk gaan werken en ook pakken we de samenwerking op met de tweedelijnszorg. Voor 2017 zijn het onder andere de doorontwikkeling van de palliatieve zorg en de gezonde wijken, de acute zorg voor kwetsbare ouderen en artrose-educatie.”

Projecten

“Wat zien we in een wijk? Is er veel overgewicht? Eenzaamheid, depressie? Veel roken, verhoogde alcoholconsumptie? NOEL stimuleert en ontwerpt via zijn Stuurgroep Gezonde Wijken en het Aanjaagteam wijkgerichte preventieprojecten en ondersteunt bestaande initiatieven zoals in Wijchen en Beuningen. En die good practices kunnen we dan ook weer op andere plekken gebruiken. Voorwaarde is wel dat er een kartrekker is: iemand met passie voor het onderwerp, die iedereen in de wijk op sleeptouw wil nemen, verbinding maakt in de wijk en daarmee mensen ondersteunt bij het zo lang mogelijk zelf de regie houden over hun eigen gezondheid.”

Droom

“Het zou mooi zijn als we straks niet meer naar onze afzonderlijke activiteiten hoeven te kijken, maar alleen nog naar het resultaat. Dat vraagt een andere bekostigingsstructuur, niet een die gericht is op verrichtingen. Welke ondersteuning is voor de cliënt in de wijk van toegevoegde waarde? Wat komt in de wijk veel voor wat kan leiden tot gezondheidsproblemen? Dan zouden daar gerichte programma’s voor moeten klaarliggen, met een toereikend budget.”

Doorgaan

“Om bij dat droombeeld te komen, is er nog veel te doen”, concludeert Dick Herfst. “Aan die bekostiging bijvoorbeeld. Wat we wel hebben opgebouwd, is onze gemeenschappelijke visie, vertrouwen in elkaar, korte lijnen en wederzijds respect. Dan kom je heel ver. Het verder concretiseren en uitbouwen vraagt tijd, inzet en doorzettingsvermogen. Het Radboudumc is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen naar de resultaten: wat doen we en wat levert het op, bijvoorbeeld aan het voorkomen van ziekenhuisopnamen, aan het verminderen van de toegenomen werklast voor huisartsen en aan meerwaarde voor de cliënt en de samenleving. Daarmee krijgt onze aanpak ook een wetenschappelijke onderbouwing.”