- 21 juni 2017 -

Terugblik uitwisselingsbijeenkomst Gezonde Wijken thema dementie

Op donderdag 8 juni organiseerden wij onze halfjaarlijkse uitwisselingsbijeenkomst voor wijkprofessionals. Dit keer stond het thema dementie centraal, belicht vanuit het perspectief van de mantelzorg, de huisartsenzorg en het wijknetwerk.

Ruim 50 professionals werkzaam in de zorg, welzijn, publieke gezondheid en gemeente, waren naar ’t Hart in Ewijk gekomen voor het inmiddels bekende recept: een kort en gevarieerd programma waarin uitwisseling voorop staat.

Barbara Meijer, GGD Gelderland-Zuid: “Beuningen is veel dementie- vriendelijker geworden dankzij een brede aanpak.”

image

Dementie door de ogen van...

Marga Jeuken, wijkverpleegkundige TVN-thuiszorg, schetste aan de hand van onderzoek welke ervaringen en verwachtingen mantelzorgers zoal hebben. Een beeld dat treffend werd geïllustreerd door de praktijk van Helmy Arnold, die mantelzorg verleent aan haar demente vader. Zij gaf bruikbare tips mee aan de aanwezigen.

Leny Geertsen, praktijkverpleegkundige in de huisartspraktijk, vertelde het verhaal vanuit de eerste lijn. Zij benadrukte het belang van laagdrempelig contact en korte lijnen met ander professionals, zoals de sociale wijkteams. Minke Nieuwboer (DementieNet) sloot samen met Rixt Zuidema (OCE) het plenaire gedeelte af, met een presentatie over netwerkzorg. Het lokale dementienetwerk stelt doelen en organiseert acties om gezamenlijk vanuit de wijk de zorg aan dementerenden verder te verbeteren.

Bekijk de presentaties

Minke Nieuwboer, DementieNet: “Met interprofessioneel leren verbeteren we de zorg aan dementerenden écht!”

image

Workshops

Na de plenaire sessies werd het thema dementie in vier verschillende workshops verder toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Download hieronder de presentaties, behorend bij deze workshops.

Bekijk de workshoppresentaties

De volgende uitwisselingsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 november 2017. Noteer het alvast in uw agenda!