Laatste nieuws

15-12-2016

Terugblik Uitwisselingbijeenkomst Gezonde wijken

Op 9 november vond de uitwisseling gezonde wijken plaats om wijkgericht werkende professionals en anderebelangstellenden te informeren over wat er in verschillende wijken in de regio Nijmegen gebeurt op het gebied van geïntegreerde samenwerking en de verbinding van preventie, welzijn en zorg.

13-12-2016

Professionals en bestuurders vinden elkaar sneller door NOEL

Arie de Vries, directeur-bestuurder van NIM Maatschappelijk Werk uit Nijmegen legt uit waarom NIM (en de W4)meedoet aan Regio Nijmegen op één lijn (NOEL).

15-11-2016

Driegesprek verbindt zorg en welzijn

Veel mensen met medische klachten hebben ook andere problemen. In Nijmegen bespreekt huisarts Mark van der Wel van wijkgezondheidscentrum Lindenholt de klachten in een ‘driegesprek’ met de patiënt en een medewerker van het sociaal wijkteam.