Laatste nieuws

08-12-2017

Terugblik Inspiratiebijeenkomst Gezonde Wijken ‘Positieve Gezondheid’

Op donderdag 9 november organiseerde netwerk NOEL de laatste inspiratiebijeenkomst van dit jaar. Ruim 50 (wijk)professionals luisterden, dachten en praatten mee over het thema ‘positieve gezondheid’.

28-08-2017

‘Gezamenlijk de gezondheidszorg van de toekomst vormgeven’

“Het unieke van NOEL is de betrokkenheid van de aangesloten partners: we hebben samen een unieke overlegtafel gecreëerd. Als afdeling Eerstelijnsgeneeskunde zijn we vanaf het begin actief bij NOEL betrokken. Op voordracht van de partners in NOEL is ELG-staflid Henk Scherst tot voorzitter benoemd.”

17-07-2017

‘Ik zoek altijd verbanden en ben op zoek naar kansen in samenwerking’

“Als ik aan innoveren denk, denk ik vooral aan nieuwe manieren van samenwerken. Onze ogen en oren openhouden en over domeinen en lijnen heen zoeken naar oplossingen om het voor de inwoners beter te maken. Door die samenwerking zie je elkaars meerwaarde en ervaar je waar partijen elkaar kunnen aanvullen.”