Laatste nieuws

08-10-2015

Regio Nijmegen zet concrete stappen richting verbetering zorgoverdracht

De zorgoverdracht verbeteren op het gebied van transmurale zorg in de regio Nijmegen. Dat is het primaire doel van de afspraken die op maandag 28 september zijn ondertekend. De afgelopen maanden hebben betrokken partijen samengewerkt om beter zicht te krijgen op elkaars processen en samen te zoeken naar oplossingen.

01-10-2015

Innovatieproject ‘Systemisch werken aan de poort in de jeugd GGZ’ van start

Vroegtijdig erbij zijn, voorkomen dat kinderen onnodig het etiket ‘aandoening’ opgeplakt krijgen en medicalisering tegengaan. Dat zijn de ambities van het nieuwe project ‘Systemisch werken aan de poort in de jeugd GGZ’ in Nijmegen.

05-08-2015

Projectteam Ateliers in de eerstelijn van start

ZonMw heeft Regio Nijmegen op één lijn subsidie toegekend voor de verspreiding en doorontwikkeling van de ateliers in de regio Nijmegen. Hierdoor is het mogelijk om komend half jaar een extra impuls aan de ateliers in de regio te geven met de inzet van twee projectleiders.