Op 3 oktober hebben de bestuurders van de aan NOEL deelnemende partijen en leden van de Raad van Bestuur van het Radboudumc en het CWZ hun handtekening gezet onder het waardendocument.

De partijen onderschrijven hiermee de intentie tot het verbeteren van de gezondheidszorg in de regio Nijmegen door het aangaan en verbeteren van samenwerkingen tussen nulde, eerste en tweede lijn. Ziekenhuizen, huisartsenorganisaties, wijkverpleging, welzijn en publieke gezondheid zetten zich samen in voor een betere gezondheid van de inwoners van regio Nijmegen.

Samen willen de partijen de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg in de regio Nijmegen borgen en verbeteren. Dit willen zij doen door samen op zoek te gaan naar andere zorgconcepten, nieuwe manieren van samenwerken en innovaties.

De ondertekening van het waardendocument is een vervolg van de bijeenkomst die NOEL in november 2016 heeft georganiseerd samen met vertegenwoordigers van de twee ziekenhuizen in de regio, het RadboudUMC en het CWZ. Later dit jaar in een vervolgoverleg besproken hoe en welke activiteiten regionaal worden georganiseerd om invulling te geven aan deze intentie.

- 18 oktober 2018 -

Een Waardendocument voor de hele regio

 

Op 3 oktober hebben de bestuurders van de aan NOEL deelnemende partijen en leden van de Raad van Bestuur van het Radboudumc en CWZ hun handtekening gezet onder het waardendocument.

De partijen onderschrijven hiermee de intentie tot het verbeteren van de gezondheidszorg in de regio Nijmegen door het aangaan en verbeteren van samenwerkingen tussen nulde, eerste en tweede lijn. Ziekenhuizen, huisartsenorganisaties, wijkverpleging, welzijn en publieke gezondheid zetten zich samen in voor een betere gezondheid van de inwoners van regio Nijmegen.

Samen willen de partijen de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg in de regio Nijmegen borgen en verbeteren. Dit willen zij doen door samen op zoek te gaan naar andere zorgconcepten, nieuwe manieren van samenwerken en innovaties.

De ondertekening van het waardendocument is een vervolg van de bijeenkomst die NOEL in november 2016 heeft georganiseerd samen met vertegenwoordigers van de twee ziekenhuizen in de regio, het RadboudUMC en het CWZ. Later dit jaar in een vervolgoverleg besproken hoe en welke activiteiten regionaal worden georganiseerd om invulling te geven aan deze intentie.