- 28 augustus 2017 -

‘Gezamenlijk de gezondheidszorg van de toekomst vormgeven’

Pim Assendelft, hoogleraar Huisartsgeneeskunde en afdelingshoofd Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc

image

Gezamenlijk vormgeven

“De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) maakt de verbinding tussen de basiszorg en de academische kerntaken onderzoek, opleiding en onderwijs in de eerste en tweede lijn. De nadruk ligt daarbij op het welzijn van de patiënt, genereren en verspreiden van kennis over medische vraagstukken uit de praktijk en aantoonbare en excellente kwaliteit. NOEL is daarbij voor ons een perfecte partner. Het unieke van NOEL is de betrokkenheid van de aangesloten partners: we hebben samen een unieke overlegtafel gecreëerd. Als afdeling Eerstelijnsgeneeskunde zijn we vanaf het begin actief bij NOEL betrokken. Op voordracht van de partners in NOEL is ELG-staflid Henk Schers, die ook actief betrokken is bij onze afdeling als netwerkspecialist, tot voorzitter benoemd.”

 

Meer verbinding, minder schotten

“Versnippering van de regionale eerste lijn ligt op de loer. Het is voor ons als academisch centrum essentieel om nog verder de verbinding aan te gaan met onze eerstelijns partners in de regio. Wij stellen onze academische kennis ter beschikking aan onze eerstelijns partners en blijven, dankzij dit brede eerstelijns platform, op de hoogte van zaken die voor de eerste lijn belangrijk zijn en spelen. Dankzij NOEL kunnen we gezamenlijk de grotere gezondheids- en welzijnsthema’s planmatig oppakken. En daar ligt onze kracht.”

De gezondheidszorg van de toekomst

“Nijmegen is een creatieve en innovatieve regio. We hebben, als unieke combinatie van zorgpartijen, de lat bewust hoog gelegd. Wij hopen, door onze deelname aan NOEL, verder te kunnen werken aan belangrijke thema’s zoals bijvoorbeeld integraal wijkgericht werken. We zien grote problemen rondom de zorg voor onze ouderen ontstaan, bijvoorbeeld de sterk toenemende belasting van de acute zorg. Deze ontwikkeling gaat steeds sneller: we zullen hier gezamenlijk en op tijd op moeten reageren en anticiperen. Om onze doelen te bereiken, hebben we afgesproken daar waar nodig over onze eigen schaduw heen te stappen. Daarvoor zullen wezenlijke beslissingen genomen moeten worden: zijn we een gezamenlijke federatie met één stem en één programma of hechten we uiteindelijk toch te veel waarde aan onze eigen belangen? De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde streeft naar goede, toegankelijke zorg, dichtbij huis en doelmatig: ‘A significant impact on health – personalized healthcare in context.’ NOEL is daarvoor een perfect platform: een serieuze en gelijkwaardige overlegtafel voor de regionale zorg. Als NOEL willen we voor de inwoners in de regio optimaal afgestemde zorg en welzijn leveren.”

Tekst & beeld: Freek Kinkelaar