- 12 juli 2017 -

Een wijkgerichte samenwerkingssessie in jouw wijk? Geef je direct op!

Goede samenwerking in de wijk kan helpen de gezondheid van inwoners te verbeteren. Professionals uit sociale wijkteams, thuiszorg, welzijn, GGD, huisartsenpraktijk en andere eerstelijnsprofessionals werken steeds vaker samen aan de gezondheid van wijkbewoners. Hoe kun je deze samenwerking versterken en samen resultaten behalen? In samenwerkingssessies zoeken we op wijkniveau antwoorden op die vragen. Dit jaar organiseren wij er nog twee. Wordt jouw wijk de volgende?

Een eerste samenwerksessie

Voor samenwerken aan gezondheid is het nodig dat professionals in de wijk elkaar kennen, dat ze weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen en concrete plannen en afspraken maken. Op maandag 10 juli kwamen twintig professionals in Nijmegen-Midden samen om de samenwerking in hun wijk te versterken. Denk daarbij aan de huisarts, jeugdverpleegkundige, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, buurt(sport)coach, opbouwwerker, Stip, schuldhulpverlening en het sociaal wijkteam.

Tijdens de bijeenkomst keken we vanuit een nieuw gezondheidsprofiel met hierin cijfers van de deelnemende huisartsenpraktijk naar het gezondheidsbeeld van de wijk. Vanuit het inzicht op de wijk vanuit de cijfers en de kennis van de aanwezige professionals werden thema’s gekozen.

“We hebben samen prioriteiten gesteld” – Deelnemer samenwerkingssessie

Samen aan de slag

Na prioritering van de thema’s eenzaamheid en overgewicht gingen de professionals in groepjes aan de slag met de gekozen thema’s. Wat is onze droom voor de wijk? En hoe brengen we dit tot realiteit? Aan het eind van de avond werden de voornemens en plannen met elkaar gedeeld en afspraken voor vervolg gemaakt.

“Ik ken nu meer mensen in de wijk” – Deelnemer samenwerkingssessie

Vervolgstappen

De plannen variëren van een individuele actie voor de professional, tot een totale wijkaanpak waarvoor andere organisaties in de wijk benaderd gaan worden. De vervolgacties worden na de zomervakantie opgepakt. Bas Vosbeek, Gezondheidsmakelaar in deze wijk, zorgt voor de opvolging van de acties na de vakantieperiode.

“Vanuit de gemaakte plannen kan én ga ik aan de slag” – Deelnemer samenwerkingssessie

image

Mogelijkheden voor jouw wijk

Deze eerste samenwerksessie werd begeleid vanuit het landelijke project ‘Preventie in de buurt’.  In de regio Nijmegen pakken we vanuit Gezonde Wijken deze ondersteuning nu verder op voor de wijken in onze regio. Wil je de samenwerking aan gezondheid in de wijk versterken en heb je (met je partners in de wijk of gemeente) belangstelling in een samenwerksessie in jouw wijk of gemeente? Neem contact met ons op, we organiseren dit jaar nog minimaal twee samenwerkingssessie in de regio, waarbij we:

  • Het gezondheidsprofiel van de wijk bespreken
  • We (professionals uit de wijk) elkaar beter leren kennen
  • Gezamenlijke prioriteiten stellen
  • De eerste activiteiten oppakken

De samenwerksessie wordt samen met jou op maat gemaakt, onze voorwaarde is deelname aan de samenwerksessie vanuit huisarts, wijkverpleegkundige, gezondheidsmakelaar en sociaal professional/wijkteam. Voor huisartsen past deze bijeenkomst ook bij de Regioprestatie Wijkgericht Samenwerken.

Meer weten?

Wil je de samenwerking aan gezondheid in de wijk versterken en heb je (met je partners in de wijk of gemeente) belangstelling in een samenwerksessie in jouw wijk of gemeente? Neem dan contact op via info@nijmegenopeenlijn.nl