Samen werkt beter

Overleg NOEL-jeugd/Wmo

Het overleg NOEL-jeugd/Wmo wil de eerste lijn versterken en de verbinding leggen tussen preventie, welzijn en zorg rondom de thema’s jeugd en Wmo in de regio Nijmegen. Daarbij staat de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners in de regio centraal. Het doel is de juiste kwalitatief goede en efficiënte zorg en ondersteuning op de juiste plek, op het juiste moment.

Doelen

 • Voorkomen van opschaling; jeugdhulpverlening vindt meer plaats vanuit de eerste lijn, waarbij tweede en derde lijn ondersteunend zijn aan de eerste lijn
 • Stimuleren en vormgeven samenwerking zorg, welzijn en preventie:
  • Jeugd: meer samenwerking tussen huisartsen, jeugdartsen, sociaal wijkteam en gemeenten
  • Wmo: meer samenwerking tussen huisartsen en gemeenten (sociaal wijkteam)
  • Regionale afstemming, lokale invulling
 • Verbinden van initiatieven en innovaties
 • Delen van informatie en leren van goede voorbeelden

 

Tijdens het overleg

Het overleg NOEL-jeugd/Wmo komt vier keer per jaar bij elkaar. In dat overleg bespreken de deelnemers:

 • de samenwerking tussen de diverse partijen rondom jeugd en Wmo
 • de pilots SOH JGGZ en POH JJGZ, regionale projecten, privacybescherming van cliëntgegevens en communicatie
 • ontwikkelingen, knelpunten en signalen uit het veld rondom jeugd en Wmo
 • oplossingsrichtingen en verbetervoorstellen
 • voortgang en eventuele issues binnen projecten

Daarnaast stimuleren en jagen deelnemers mogelijke projecten en activiteiten aan ten behoeve van de doelen van het overleg. Ook vindt evaluatie en monitoring plaats van de samenwerkingsafspraken en projecten.

Deelnemende partijen:

Huisartsenkring, OCE/CIHN, GGD, gemeente Nijmegen, welzijn en projectleiders.

ROB-logo