Kenniscentrum Positieve Gezondheid TVN zorgt

Doel

Positieve Gezondheid introduceren op de ‘werkvloer’ van wijkprofessionals in Nijmegen eo, om te beginnen wijkverpleegkundigen. Omdat Positieve Gezondheid wijkverpleegkundigen terugbrengt bij hun core business, met aandacht aanwezig zijn en daardoor zorgontvangers beter gezien en gehoord worden. Dit kan bijdragen aan een magnetische werkomgeving voor wijkverpleegkundigen, toekomstbestendige zorg in de wijk en last but not least meer afgestemde zorg en tevreden zorgontvangers.

Aanpak

Vanuit verschillende invalshoeken wordt gewerkt aan

  • Bekendheid geven aan de visie van Positieve Gezondheid: presentaties en workshops
  • Vertalen van de visie naar de praktijk: indiceren vanuit de visie van positieve gezondheid/onderzoek en ontwikkeling hierin
  • Ondersteunen bij toepassing in de eigen praktijk van de wijkprofessional, met name wijkverpleegkundigen: coachen individuele zorgprofessionals en wijkteams
  • Doorgaande onderzoekslijn naar de toepassing van Positieve Gezondheid in de praktijk bij TVN zorgt

Contactpersoon: Merita van Mook zelfstandig zorgprofessional. Zij werkt vanuit haar eigen praktijk Gezondopmaat aan Positieve Gezondheid in de praktijk. Mail naar positieveinfo@tvn-zorgt.nl of bel 06 38 30 83 00.