Gezonde Wijken: gemeente Wijchen

De gemeente Wijchen telt 40.800 inwoners. Er vinden veel wijkgerichte projecten plaats, zoals:

Gezonde wijk Wijchen
image

Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

Samenwerking tussen de gezondheidsmakelaar en het ROC, afdeling basiseducatie. Een lessenmodule gezonde leefstijl voor laaggeletterde autochtone Wijchenaren.

Doel:

Het verbeteren van de kennis op gezondheidsvraagstukken én de eigen gezondheid.

Aanpak:

Door aan te sluiten op de vragen en behoeften van de doelgroep zelf komen tot een haalbaar persoonlijk stappenplan waaraan de cursisten individueel konden werken. De belangrijkste thema’s waren voeding en stress. De cursisten hebben na afloop een expositie samengesteld over de behandelde onderwerpen en wat zij daar zelf van meenamen. Tijdens de lessenmodule viel op dat veel cursisten moeite hadden om voldoende voor zichzelf op te komen. Een voorbeeld was dat verschillende cursisten aangaven het moeilijk te vinden om de juiste vragen aan de huisarts te stellen. Zij hadden het gevoel nét niet gehoord te worden. Ook viel op dat veel cursisten zich niet herkenden in het woord ‘stress’, maar wel in termen als piekeren, niet slapen vanwege zorgen, op de tenen lopen.

Met deze aandachtspunten gaan we nu aan de slag. Hoe kunnen we in taal nog beter bij deze groep aansluiten en hoe kan de zelfredzaamheid van deze doelgroep verbeterd worden?

image

Project: Gezond leven Wijchen Noord

Ouders/gezinnen en professionals werken in Wijchen Noord samen aan gezondheidsdoelen van de ouders.

Doel

Het project ‘Gezond Leven Wijchen Noord’ is in augustus 2015 gestart met als doel een integrale positieve gezondheidsaanpak ,gericht op de behoeften van gezinnen/ouders in Wijchen Noord.

Aanpak

In Wijchen Noord is aan de ouders gevraagd wat zou bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van gezinnen in de wijk. Via panelbijeenkomsten en via de WhatsApp.
De punten die het meest naar voren kwamen waren de veiligheid in de wijk en het verminderen van stress. Samen met professionals uit de wijk is er een plan van aanpak rondom tien verbeterpunten ontwikkeld die uiteindelijk tot een betere gezondheid moeten leiden. Ouders en professionals werken nu samen in werkgroepen aan de realisatie van deze verbeterpunten.

In november 2016 is dit project gepresenteerd tijdens een uitwisselingsbijeenkomst Gezonde Wijken. In de bijlage is de presentatie van deze bijeenkomst te vinden.

Project: Wijchen Gezond

De stichting Wijchen Gezond is één van de samenwerkende partijen in de gemeente Wijchen.

Doel:

Inwoners van Wijchen hebben meer  bewustwording op een gezonde leefstijl.

Aanpak:

Met als uitgangspunt Positieve Gezondheid worden door bewoners en professionals binnen de gemeente Wijchen verschillende initiatieven van de grond getild die mee kunnen helpen de gezondheid én de bewustwording op gezondheid van Wijchenaren te versterken. Iedereen wordt uitgenodigd om eigen ideeën in te brengen en deze te ontwikkelen die hieraan kunnen bijdragen. Naast lichamelijke gezondheid is er veel aandacht voor de thema’s welbevinden en zingeving en verbinding zoeken met elkaar. Enkele voorbeelden zijn het Bankjesproject en de Mensenbingo.

In september is het Leefstijlcentrum geopend, waarin professionals met elkaar de integrale samenwerking opzoeken om maatwerk te bieden aan hun cliënten en preventieve gezondheidsactiviteiten te organiseren.

Meer informatie? Neem contact op met:

Nicolette Broekhuisen

Gezondheidsmakelaar Wijchen

06 11 05 70 62
Gerda Wink

Projectleider SameNoord (GGD Gelderland-Zuid) en promovendus (AMPHI/Radboudumc) vanuit Wink Works for Health

06 46 32 79 92
Bijbehorende links, documenten en gezondheidsprofielen