Gezonde Wijken: gemeente Nijmegen

Samen werken aan gezonde Nijmeegse wijken!

De gemeente Nijmegen wordt gevormd door tien stadsdelen met gezamenlijk vierenveertig wijken. In al deze wijken vinden wijkgerichte samenwerkingsactiviteiten plaats. Bekijk de algemene gegevens, gezondheidsprofielen, projecten, belangrijke links en contactgegevens per wijk:

Elke Nijmeegse wijk heeft een uniek karakter met specifieke gezondheidsproblematiek en eigen mogelijkheden om deze in gezamenlijkheid aan te pakken. In elke wijk kijken we naar de wensen, behoeften en mogelijkheden van bewoners en professionals. We weten uit cijfers hoe gezondheid en welzijn ervoor staan in de Nijmeegse wijken. Daarover gaan we met elkaar in gesprek: wat betekenen die gegevens en wat gaan we ermee doen?

In de Nijmeegse wijken werken huisartsen, fysiotherapeuten, het Sociaal Wijkteam, de gezondheidsmakelaar, wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers en vele andere professionals samen met elkaar én met bewoners aan gezond en fit blijven. Een voorbeeld is het programma Beweeg je Fit! Bij dit programma gaan we met elkaar aan de slag gaan om kinderen die wat te zwaar zijn, te weinig bewegen of niet goed weten hoe ze gezond kunnen eten, samen met hun ouders te helpen bij een gezonde leefstijl.

Samenwerking in de wijk is belangrijk om de kracht, wensen en behoeften van bewoners en werkers in de wijk te bundelen en goed te benutten. Het doel: een samenhangende en effectieve wijkgerichte gezondheidsaanpak.

Werksessies ‘Preventie in de buurt’

Begin 2017 zijn we weer van start gegaan met werksessies ‘Preventie in de buurt’. Verschillende partners denken mee over preventie vanuit hun eigen vakgebied. Voor de zomer hebben we een sessie gehad met huisartsen, fysiotherapeuten, opbouwwerkers, sociaal wijkteam, schuldhulpverlener en praktijkondersteuners. Daar is een begin gemaakt met prioritering: welke thema’s wanneer, en hoe pakken we dit aan? Hier willen we een programma uit laten rollen voor de komende 1,5 a 2 jaar. Een gezamenlijke koersbepaling.

Meer informatie? Neem contact op met:

Bas Vosbeek

Projectleider/Gezondheidsmakelaar

088 14 47 228
Mounia El Mouden

Gezondheidsmakelaar voor Lindenholt en Dukenburg

06 21 55 37 94
Rian Panis

Gezondheidsmakelaar Nijmegen Oud en Nieuw West

06 45 01 68 88
Nicolette Broekhuisen

Gezondheidsmakelaar Wijchen

06 11 05 70 62