Gezonde Wijken: gemeente Heumen

"Iedereen wil oud worden in de gemeente Heumen!"

In de gemeente Heumen wonen 16.000 mensen verdeeld over de dorpen Heumen, Malden, Over- en Nederasselt en tien buurtschappen. In Heumen is sprake van een brede, duurzame samenwerking!

De zogenaamde Werkconferenties zijn typerend voor wat de Heumense methode is gaan heten. Twee keer per jaar komt een twintigtal organisaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg in werkconferenties bij elkaar, onder regie van de gemeente.

Daarnaast is er een Stuurgroep Preventie & Gezondheid die zich richt op een integrale aanpak van diverse gezondheidsthema’s.

Wijkgerichte samenwerking van professionals en bewoners wordt steeds beter zichtbaar.

In het overzicht in de bijlage is informatie over wijkgerichte samenwerkingsactiviteiten te vinden met weblink naar:

  • Algemene gegevens over de gemeente/wijk en de gezondheidsprofielen en websites van wijken/gemeente
  • Voor zover mogelijk en bekend contactgegevens van de SWT, gezondheidsmakelaars, wijkverpleegkundigen en huisartsen
  • De projecten op gebied van preventie, gezondheidsbevordering en wijkgerichte samenwerking waar swt, gezondheidsmakelaar, wijkverpleegkundige en/of huisartspraktijk bij betrokken zijn.

We doen ons best om informatie zo goed mogelijk up-to-date te houden, maar mocht onverhoopt informatie niet meer kloppen/linkjes niet meer werken, mail dit naar info@regionijmegenopeenlijn.nl

Suggesties voor meer info? Mail naar info@regionijmegenopeenlijn.nl

Bijbehorend document
  • Gemeente Heumen