Gezonde Wijken: gemeente Berg en Dal

Aantal inwoners: 34.600

In de gemeente Berg en Dal (inclusief Groesbeek, Millingen en Ooij) vinden diverse activiteiten plaats. Op deze pagina zijn de gezondheidsprofielen en wijkprojecten terug te vinden.

Pro-actieve ouderenzorg Berg & Dal

Doel

Betere zorg aan (kwetsbare) senioren.

Aanpak

Wijkverpleging, verzorgingshuis en huisarts sloegen samen de handen ineen met een gezamenlijk doel: de zorg aan de (kwetsbare) senioren in het dorp verbeteren door betere samenwerking. In tweede instantie is welzijn erbij betrokken. Hiermee kwam er ook aandacht voor wonen en preventie via ontmoeting, aanpassingen in de openbare ruimte, bewegen en meer. Door het gezamenlijke en niet het eigen belang of kosten voorop te stellen, zijn mooie resultaten behaald;

  • Iedere (geïdentificeerde) kwetsbare oudere heeft een casemanager (op HBO niveau)
  • Zorg- en Welzijn geleverd vanuit een multidisciplinair zorgplan = Zorg en welzijn op maat
  • Scholing: burgers, professionals, lagere school kinderen, mantelzorgers
  • Voorlezen op de basisschool
  • Artikel van een mantelzorger in de Rozet
  • Klankbord groep knelpunten in de palliatieve zorg
  • Vroeg signalering palliatieve patiënten en kwetsbare ouderen
  • Vitaliteitsdag
  • Bankjes en beweegtuin route

Dit had als gevolg een landelijke prijs, met de methodieken en structuur die gebruikt zijn (landelijke richtlijnen, valide instrumenten, ondersteuning universiteit, onderzoek, ondersteuning door provincie Gelderland).

image

Wijkgerichte projecten Berg en Dal

image

Wijkgerichte projecten Groesbeek

Project: RIBW Moestuin

Doel

Het RIBW wil samen met haar cliënten meer aandacht hebben voor gezondheid door middel van het kweken, bereiden en consumeren van zelfgekweekte groenten en kruiden.

Aanpak

Een tijdje terug werd de gezondheidsmakelaar van Berg en Dal gebeld door een ’vitacoach’ van het RIBW. Ze wilden graag moestuintjes aanleggen voor cliënten bij het pand in Groesbeek. Hij belde op zijn beurt een beleidsmedewerker van de gemeente Groesbeek. Die kende wel iemand bij de gemeente die gaat over het groen en hij weer iemand van het grondverzetbedrijf. De moestuintjes waren snel geregeld: vier dagen later stonden de bakken voor de moestuin al bij het RIBW. Een mooi voorbeeld van het goede, tastbare en snelle bijdrage aan gezondheidsbevordering en wat je met korte lijntjes en goede wijkgerichte samenwerking voor elkaar krijgt.

image

Wijkgerichte projecten Millingen

image

Wijkgerichte projecten Ooij

Meer informatie? Neem contact op met:

Bas Vosbeek

Gezondheidsmakelaar Berg en Dal (project: RIBW Moestuin)

088 144 72 28
Willemijn de Graaf

Huisarts (project: Pro-actieve ouderenzorg Berg & Dal)

Fred Wolters

Wijkverpleegkundig programmacoordinator 1ste lijn en programmaleider dementie (project: Pro-actieve ouderenzorg Berg & Dal)