Centrum ontmoeting in Levensvragen (COiL)

In een persoonlijke gespreksrelatie of in een gespreksgroep spreken over thema’s die het leven kleuren.

Doel

Mogelijkheid bieden om in gesprek te gaan rond wat mensen bezighoudt en het welzijn kleurt. Om het hart te luchten, op adem of op verhaal te komen, gaande te blijven. Het gesprek over betekenis(geving) en wat van waarde is in het leven, is van invloed op het welbevinden en gezondheid en keuzes die daarin gemaakt worden.

Aanpak

In het werkgebied van Sterker sociaal werk zijn opgeleide vrijwilligers van het COiL beschikbaar voor persoonlijke gesprekken, gespreksgroepen en het optekenen van het levensverhaal. Aanmelden kan op eigen initiatief van de cliënt of middels doorverwijzing door professionals in zorg en welzijn. Na de aanmelding volgt een kennismakingsgesprek door de vrijwilligerscoördinator. In dit gesprek wordt de vraag verhelderd en het aanbod vanuit het COiL gepresenteerd. Daarop volgt dan een eventuele koppeling aan een vrijwilliger of een gespreksgroep. Terugkoppeling naar de doorverwijzer geschiedt na de match en wanneer vragen en/of thema’s worden gesignaleerd die de rol van vrijwilliger overstijgen, in afstemming met de cliënt.

Meer informatie?

Kijk op www.ontmoetinginlevensvragen.nl, mail naar info@COiL-net.nl of 06 34 77 87 98.