Goede zorg en ondersteuning

voor de wijkbewoner

Gezonde Wijken

Gezonde Wijken streeft naar meer geïntegreerde samenwerking met verbinding van preventie, welzijn en zorg ten behoeve van goede zorg en ondersteuning voor de burger in de wijken en buurten in de regio Nijmegen.

“We streven naar een gezonde stad en regio door het versterken van de (regionale en lokale) infrastructuur voor preventie en samenwerking in de wijken” vertelt Gerard Molleman. We faciliteren en organiseren meer (multidisciplinaire) samenwerking in de wijken en buurten aan de hand van actuele thema’s en knelpunten. Aan tafel en in bijeenkomsten worden kennis en de goede voorbeelden met elkaar gedeeld. “Zo wordt van elkaar geleerd en bereiken we meer”, stelt Gerard. Ook zet men gezamenlijk in op het verkrijgen van diverse subsidiemogelijkheden.

Deelnemers van de stuurgroep vertegenwoordigen burgers, huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg, welzijn (zowel eerste als nulde lijn), publieke gezondheid, geestelijke gezondheid en de gemeenten. De stuurgroep komt vier keer per jaar samen en wordt ondersteunt door het aanjaagteam.

Het aanjaagteam vormt de verbinding tussen stuurgroep en de wijk of buurt. Het aanjaagteam werkt actiegericht, gaat pragmatisch te werk en bestaat uit een kerngroep vanuit de publieke gezondheid (GGD), welzijn (Bindkracht10), wijkverpleegkundige zorg (ZZG Zorggroep) en Sportbedrijf Nijmegen. Het aanjaagteam wordt indien nodig rondom een thema of activiteit uitgebreid met andere personen of professies.