Goede zorg en ondersteuning

voor de wijkbewoner

Gezonde Wijken

Gezonde Wijken streeft naar meer geïntegreerde samenwerking met verbinding van preventie, welzijn en zorg ten behoeve van goede zorg en ondersteuning voor de burger in de wijken en buurten in de regio Nijmegen.

Doelstellingen

 • Versterken van de (regionale en lokale) infrastructuur voor preventie en samenwerking in de wijken.
 • Meer (multidisciplinaire) samenwerking in de wijken en buurten.
 • Meer goede (lokale) preventie en gezondheidsbevordering.
 • Gezamenlijk inzetten op het verkrijgen van diverse subsidiemogelijkheden
 • Delen van kennis en de goede voorbeelden (leren van elkaar).

Samenstelling en organisatie stuurgroep

Deelnemers van de stuurgroep Gezonde Wijken vertegenwoordigen:

 • burgers
 • huisartsenzorg
 • wijkverpleegkundige zorg
 • welzijn (zowel eerste als nulde lijn)
 • publieke gezondheid
 • geestelijke gezondheid
 • gemeenten

Een aantal leden van de stuurgroep vormt het zogenaamde ‘aanjaagteam’ dat zorgdraagt voor het oppakken van verdere acties. Het aanjaagteam werkt actiegericht, gaat pragmatisch te werk en bestaat uit een kerngroep vanuit de publieke gezondheid, wijkverpleegkundige zorg en welzijn met een meelezende rol vanuit de huisartsenzorg. Het aanjaagteam wordt indien nodig rondom een thema of activiteit uitgebreid met andere personen of professies.

Samenwerkingspartners

logos
logos
logos
logos
logos
logos