Goede zorg en ondersteuning

voor de wijkbewoner

Gezonde Wijken

Gezonde Wijken streeft naar meer geïntegreerde samenwerking met verbinding van preventie, welzijn en zorg ten behoeve van goede zorg en ondersteuning voor de burger in de wijken en buurten in de regio Nijmegen.

Doelstellingen

 • Versterken van de (regionale en lokale) infrastructuur voor preventie en samenwerking in de wijken.
 • Meer (multidisciplinaire) samenwerking in de wijken en buurten.
 • Meer goede (lokale) preventie en gezondheidsbevordering.
 • Gezamenlijk inzetten op het verkrijgen van diverse subsidiemogelijkheden
 • Delen van kennis en de goede voorbeelden (leren van elkaar).
image

Bekijk de initiatieven

Gezonde Wijken is actief in zes gemeenten en binnen zes thema’s, van roken, alcohol en overgewicht tot valpreventie, eenzaamheid en depressie. Bekijk het overzicht en vind meer informatie over de activiteiten, status en betrokken professionals per Gezonde Wijk.

Gezondheidsmakelaars

De gezondheidsmakelaar werkt aan het bevorderen van gezondheid en het stimuleren van zelf- of ‘samenredzaamheid’ samen met andere professionals en bewoners in de wijk. Naast kennis en ervaring in het vormgeven van preventie, kent deze makelaar het werkgebied goed. Hij heeft zicht op de lokale gezondheidsproblemen, wensen, behoeften én mogelijkheden van bewoners en professionals. Gezondheidsmakelaars stimuleren de samenwerking op verschillende niveaus en leggen waar mogelijk verbindingen. Zij vormen een belangrijk onderdeel van de Gezonde Wijken. Maak direct kennis met de gezondheidsmakelaars.

Stuurgroep Gezonde Wijken

Sinds de zomer van 2016 zijn twee bestaande stuurgroepen in de regio Nijmegen rondom het thema preventie samengegaan. De stuurgroep Gezonde Wijken van Regio Nijmegen op één lijn en de stuurgroep Preventiekracht Dichtbij Huis.

Beide stuurgroepen zijn in het verleden ontstaan vanuit subsidietrajecten, maar hebben door de meerwaarde van samenkomst ook na afronding van de subsidietrajecten een doorontwikkeling meegemaakt en een blijvend karakter gekregen.

De stuurgroepen bundelen samen hun krachten rondom het thema preventie, het verbinden van welzijn en zorg en het organiseren van die samenwerking ten behoeve van de initiatieven voor de burgers in onze regio. Tevens leveren we hiermee een efficiencyslag in de deelname van organisaties en personen.

Samenstelling en organisatie stuurgroep

Deelnemers van de stuurgroep Gezonde Wijken vertegenwoordigen:

 • burgers
 • huisartsenzorg
 • wijkverpleegkundige zorg
 • welzijn (zowel eerste als nulde lijn)
 • publieke gezondheid
 • geestelijke gezondheid
 • gemeenten

Een aantal leden van de stuurgroep vormt het zogenaamde ‘aanjaagteam’ dat zorgdraagt voor het oppakken van verdere acties. Het aanjaagteam werkt actiegericht, gaat pragmatisch te werk en bestaat uit een kerngroep vanuit de publieke gezondheid, wijkverpleegkundige zorg en welzijn met een meelezende rol vanuit de huisartsenzorg. Het aanjaagteam wordt indien nodig rondom een thema of activiteit uitgebreid met andere personen of professies.

image

Ateliers in de eerstelijn

Voorloper van ‘Gezonde Wijken’ was het project ‘Ateliers in de eerstelijn’ waarin multidisciplinair werd samengewerkt via zogeheten ateliers; werkplaatsen waar professionals zich gezamenlijk inzetten voor betere gezondheid in de wijk De betrokken professionals werkten aan innovaties in de zorg en wisselden ervaringen uit. Vanuit wijkgezondheidsprofielen- een analysetool waarbij de gezondheid van de wijk in kaart wordt gebracht- werd de multidisciplinaire samenwerking in de regio verder vormgegeven.

Stuurgroepleden

Marcel de Groot

Programmadirecteur 1e lijn

06 51 21 12 47
Rita van Hulst

Strategisch adviseur Coördinator eerstelijnszorgateliers

Nancy Albertz

Projectleider

06 22 11 97 06
G.J.H. Pennings

Huisarts, bestuurder LHV Huisartsenkring

Gerdine Fransen

Teammanager Gezonde Wijken en Gemeenten / coördinator Integraal Gezondheidsbeleid Academische werkplaats AMPHI

06 31 95 04 68
Hélène Rigter

Zorgmanager Indigo Preventie, regio Gelderland

026 312 43 26
Anja van Baardewijk - Joosten

Directeur Sociaal Werk Swon-NIM

Samenwerkingspartners

logos
logos
logos
logos
logos
logos