Samen slim werken

aan sterkere zorg en welzijn.

Zo dragen we bij aan ieders gezondheid

in de regio Nijmegen.

image

NOEL in het kort

NOEL bestaat uit zeven grote zorg- en welzijnsorganisaties uit Nijmegen en omliggende gemeentes. Deze partijen nemen het initiatief om in samenwerking met de andere zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio belangrijke vraagstukken in de gezondheidszorg aan te pakken. Zo dragen we samen bij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg en welzijn in onze regio goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Samenwerkingspartners